اطلاعیه

بسمه تعالی
اساتید و دانشپذیران محترم مجتمع فنی تهران

به اطلاع میرساند کلیه کلاس های مجتمع فنی تهران در روز سه شنبه 96/12/22 از شیفت سوم (ساعت 14:30به بعد ) تعطیل اعلام می شود

کادر اداری مجتمع فنی تهران - واحد رشت تا ساعت 16 در مجتمع حضور خواهند داشت .