حضور نمایندگان مجتمع فنی تهران – واحد رشت در اولین کمیسیون افتا سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گیلان

 

کمیسیون تخصصی افتا با حضور نمایندگان مجتمع فنی تهران واحد رشت جناب آقای مهندس خلیلی و جناب آقای مهندس حاجتی و  تعداد زیادی از فعالین حوزه امنیت فناوری اطلاعات بخش خصوصی استان گیلان در روز دوشنبه مورخ 6 اسفند 1397 در محل سالن اجتماعات سازمان نصر گیلان تشکیل گردید.

در این جلسه در ارتباط با  راهکارهای ایجاد ارتباط دو سویه بخش خصوصی و دولتی در حوزه امنیت فناوری اطلاعات و لزوم تبیین اسناد ابلاغی افتا برای کلیه اعضا و فعالین IT و ICT استان توسط مسئولین این کمیسیون با همکاری کمیسیون های آموزش و مشاورین و کارشناسان در گام اول اشاره شد.