رباتیک چیست؟

رباتیک از جمله رشته ها و فناوری های مدرن روز می باشد که در بسیاری از حوزه های تکنولوژی دارای اهمیت ویژه و کاربردی می باشد.این رشته در بسیاری از کشور ها جزو دروس آموزشی در مدارس به کودکان و دانش آموزان  آموزش داده می شود. فواید آموزش رباتیکبرای دانش آموزان و کودکان: ۱-برای کودکان سرگرم کننده ا...

دوره رباتیک برای دانش آموزان و کودکان

در کلاس های آموزش رباتیک دانش پژوهان برای ابداع، اختراع و نوآوری آماده می شوند. رباتیک از کودکان و نوجوانان افرادی خود ساخته و تلاشگر می سازد، دست ورزی آن ها قوی شده، و به افرادی خلاق تبدیل می شوند.در  دوره های  رباتیک دانش اموزی  مجتمع فنی تهران ,کودکان ساخت ربات آتشنشان و جنگ جوو فو...

دوره رباتیک برای دانش آموزان و کودکان

فواید آموزش رباتیک برای دانش آموزان و کودکان ۱-برای کودکان سرگرم کننده است می توان با استفاده از روحیات کودکان و تمایل آنها به کارکردن با لوازم سرگرم کننده,مبحثی علمی و مفید را به آنان آموزش داد.رباتیک ماهیتی فوق العاده سرگرم کننده و جذابی دارد که کودکان را به سمت آن جذب می کند. ۲-روشی موثر برای...