دوره فن بیان و هنر سخنوری در استان گیلان

شروع ثبت نام دوره فن بیان و هنر سخنرانی با همراهی اساتید برجسته و با اعطای گواهینامه پایان دوره دو زبانه فارسی-انگلیسی در محل مجتمع فنی تهران استان گیلان برگزار می شود. مدت زمان این دوره 16 ساعت می باشد. دوره به صورت VIP برگزار می شود. از اهداف این دوره کسب اعتماد به نفس، تاثیر گذاری در کلام ، تم...

سومین دوره مدیریت عالی کسب و کار- MBA

شروع ثبت نام دوره دو ساله مدیریت  عالی کسب و کاردر شرایط رقابت، تنها مدیران حرفه ای که خود را به دانش روز مدیریت مسلح کرده باشند، می توانند نتایج قابل قبول بدست آورند. سرعت بالای تغیرات غیرخطی و همچنین افزایش رقابت در کلیه صنایع در کنار پتانسیل های بالای بازار کسب و کار، از مختصات شرایط کنونی م...

دوره فن بیان و هنر سخنوری

شروع ثبت نام دوره مدیریت فن بیان و هنر خنوری با رویکرد نیاز بازاربا همراهی مدرسین مجرب و با اعطای گواهینامه پایان دوره دو زبانه فارسی-انگلیسی در محل مجتمع فنی تهران استان گیلان برگزار می شود. مدت زمان این دوره 16 ساعت می باشد. از اهداف این دوره کسب اعتماد به نفس، تاثیر گذاری در کلام ، تمرین بداهه...

دوره مدیریت فروش و رفتار با مشتری در رشت

شروع ثبت نام دوره مدیریت فروش و رفتار با مشتری با رویکرد نیاز بازاربا همراهی مدرسین مجرب و با اعطای گواهینامه پایان دوره دو زبانه فارسی-انگلیسی در محل مجتمع فنی تهران استان گیلان برگزار می شود. مدت زمان این دوره 36 ساعت می باشد. مجتمع فنی تهران همواره بر علمی و کاربردی بودن محتوای آموزشی تاکید داش...