روانشناسی برخورد با مشتری + زبان بدن

 شروع ثبت نام دوره روانشناسی برخورد با مشتری و مدیریت شکایات مشتری با همراهی اساتید برجسته و با اعطای گواهینامه پایان دوره در محل مجتمع فنی تهران استان گیلان برگزار می شود. مدت زمان این دوره 12 ساعت می باشد. شهریه دوره : 303000 تومان دوره به صورت VIP برگزار می شود. از اهداف این دوره کسب اعت...

مدیریت فروش و رفتار با مشتری در گیلان

 شروع ثبت نام دوره مدیریت فروش و رفتار با مشتری با رویکرد نیاز بازاربا همراهی مدرسین مجرب و با اعطای گواهینامه پایان دوره دو زبانه فارسی-انگلیسی در محل مجتمع فنی تهران استان گیلان برگزار می شود. مدت زمان این دوره 36 ساعت می باشد. دوره با ظرفیت 7 نفر و به صورت VIP برگزار خواهد شد. مجتمع فنی ت...

دوره مدیریت فروش و بازاریابی در رشت

شروع ثبت نام دوره مدیریت فروش و رفتار با مشتری با رویکرد نیاز بازاربا همراهی مدرسین مجرب و با اعطای گواهینامه پایان دوره دو زبانه فارسی-انگلیسی در محل مجتمع فنی تهران استان گیلان برگزار می شود. مدت زمان این دوره 12 ساعت می باشد. مجتمع فنی تهران همواره بر علمی و کاربردی بودن محتوای آموزشی تاکید داش...

آموزش اصول و فنون مذاکره در استان گیلان

شروع ثبت نام دوره مدیریت مذاکرات و مناظرات + زبان بدن با جدیدترین متد با همراهی اساتید برجسته و با اعطای گواهینامه پایان دوره دو زبانه فارسی-انگلیسی در محل مجتمع فنی تهران استان گیلان برگزار می شود. مدت زمان این دوره 16 ساعت می باشد.مخاطبان دوره :کلیه افراد شاغل یا صاحب کسب و کار، دانشجویان و فارغ...