سی و هشتمین سالگرد مجتمع فنی تهران

جهان امروز با سرعتی باورنکردنی در حال پیشرفت و ترقی در عرصه های مختلف علمی می باشد و جهانی که اگر شما با آن همگام نشوید ، بی شک از بازار کسب و کار جهانی دور خواهید ماند. از این رو همواره نیاز به موسسات و نهادهای آموزشی که همگام با آخرین متد فناوری و یافته های عرصه های گوناگون علمی به آموزش و تربیت م...

مجتمع فنی تهران - نمایندگی رشت

مجتمع فني تهران مأموريت خود را گسترش و ارتقاي خدمات آموزشي، توليد و انتشار كتب، نشريات، ارائه محصولات وخدمات مبتني بر ICT در حوزه فنآوري، هنر و كسب و كار تعريف ميكند. اين سازمان به عنوان يكي از بزرگترين مؤسسات آموزشي- فرهنگي و انفورماتيك در بخش خصوصي، قلمروي فعاليت خود را تمام مناطق ايران، حضور مؤثر...